Úradné dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR Dolné Srnie 2018 - 2028                                                                            22/12/2018 

pdfZápisnica z 22.zasadnutia OZ 06.10.2021.pdf623.65 KB

pdfZápisnica z 21. zasadnutia OZ dňa 29.09.2021.pdf761.67 KB

pdfZápisnica z 20. zasadnutia OZ dňa 23.06.2021.pdf704.66 KB

pdfZápisnica z 19.zasadnutia OZ dňa 14.04.2021.pdf693.76 KB

 

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2020

pdfZápisnica z 18. zasadnutia OZ dňa 16.12.2020.pdf596.64 KB

pdfZápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 04.11.2020.pdf686.37 KB

pdfZápisnica z 16. zasadnutia OZ dňa 23.09.2020.pdf699.67 KB

pdfZápisnica z 15. zasadnutia OZ dňa 24.06.2020.pdf652.60 KB

pdfZápisnica z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.05.2020.pdf618.50 KB

pdfZápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia dňa 7.2.2020.pdf585.77 KB

pdfZápisnica z 12. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 8.1.2020.pdf437.82 KB

 

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2019

pdfZápisnica z 11. zasadnutia OZ dňa 18.12.2019.pdf721.72 KB

pdfZápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 20.11.2019.pdf565.07 KB 

pdfZápisnica z 9. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 14.10.2019

pdfZápisnica z 8. zasadnutia OZ dňa 09.10.2019

pdfZápisnica z 7. zasadnutia OZ dňa 28.08.2019 

pdfZápisnica z 6. zasadnutia OZ dňa 26.06.2019

pdfZápisnica z 5.zasadnutia OZ dňa 22.05.2019

pdfZápisnica 4. zasadnutie OZ dňa 27.03.2019

pdfZápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 13.02.2019

 

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2018 

pdfZápisnica z 2.zasadnutia OZ dňa 19.12.2018

pdfZápisnica z I.ustanovujúceho zasadnutia OZ 05.12.2018

pdfZápisnica z 43.zasadnutia OZ dňa 21.11.2018

pdfZápisnica z 42.zasadnutia OZ dňa 15.10.2018

pdfZápisnica z 41. zasadnutia OZ dňa 10.10.2018

pdfZápisnica z 40. zasadnutia OZ dňa 28.8.2018

pdfZápisnica z 39. zasadnutia OZ dňa 27.06.2018

pdfZápisnica z 38.zasadnutia OZ dňa 21.05.2018

pdfZápisnica z 37.zasadnutia OZ dňa 05.04.2018

pdfZápisnica z 36.zasadnutia OZ dňa 14.02.2018