Úradné dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR Dolné Srnie 2018 - 2028                                                                            22/12/2018

pdfPHSR Dolne Srnie 2018 - 2028.pdf3.66 MB

pdfZápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 22.05.2024.pdf153.07 KB

pdfZápisnica z 16. neplánovaného zasadnutie OZ dňa 25.04.2024.pdf242.38 KB

pdfOprava zápisnice z 16. neplánovaného zasadnutia OZ.pdf116.07 KB

pdfZápisnica  z 15. zasadnutia OZ dňa 20.03.2024.pdf361.17 KB

pdfZápisnica z 14. zasadnutia OZ dňa 21.02.2024.pdf252.87 KB

 Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2023

pdfZápisnica z 13. zasadnutia OZ dňa 13.12.2023.pdf323.23 KB

pdfZápisnica z 12. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 31.10.2023.pdf584.69 KB

pdfZápisnica z 11. zasadnutia OZ dňa 11.10.2023.pdf790.57 KB

pdfZápisnica z 10. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 23.08.2023.pdf694.68 KB

pdfZápisnica z 9. zasadnutia OZ dňa 14.06.2023.pdf626.48 KB

pdfZápisnica z 8. zasadnutia OZ dňa 17.05.2023.pdf482.45 KB

pdfZápisnica zo 7. zasadnutia OZ dňa 19.04.2023.pdf711.83 KB

pdfZápisnica z 6. zasadnutia OZ dňa 15.03.2023.pdf895.29 KB

pdfZápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 15.02.2023.pdf666.78 KB

pdfZápisnica z 4. zasadnutie OZ dňa 18.01.2023.pdf517.96 KB

 Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2022

pdfZápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 14.12.2022 .pdf591.62 KB

pdfZápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 28.11.2022.pdf476.07 KB

pdfZápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 24.11.2022.pdf665.28 KB 

Nové zastupiteľstvo 

pdfZápisnica z 26. zasadnutia OZ dňa 07.09.2022.pdf571.15 KB

pdfZápisnica z 25. zasadnutia OZ dňa 22.06.2022.pdf480.71 KB 

pdfZápisnica z 24. zasadnutia OZ dňa 30.03.2022.pdf705.58 KB

 Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2021

pdfZápisnica z 23. zasadnutia OZ dňa 15.12.2021.pdf800.40 KB

pdfZápisnica z 22. zasadnutia OZ 06.10.2021.pdf623.65 KB

pdfZápisnica z 21. zasadnutia OZ dňa 29.09.2021.pdf761.67 KB

pdfZápisnica z 20. zasadnutia OZ dňa 23.06.2021.pdf704.66 KB

pdfZápisnica z 19. zasadnutia OZ dňa 14.04.2021.pdf693.76 KB

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2020

pdfZápisnica z 18. zasadnutia OZ dňa 16.12.2020.pdf596.64 KB

pdfZápisnica zo 17. zasadnutia OZ dňa 04.11.2020.pdf686.37 KB

pdfZápisnica z 16. zasadnutia OZ dňa 23.09.2020.pdf699.67 KB

pdfZápisnica z 15. zasadnutia OZ dňa 24.06.2020.pdf652.60 KB

pdfZápisnica z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.05.2020.pdf618.50 KB

pdfZápisnica z 13. mimoriadneho zasadnutia dňa 7.2.2020.pdf585.77 KB

pdfZápisnica z 12. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 8.1.2020.pdf437.82 KB

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2019

pdfZápisnica z 11. zasadnutia OZ dňa 18.12.2019.pdf721.72 KB

pdfZápisnica z 10. zasadnutia OZ dňa 20.11.2019.pdf565.07 KB 

pdfZápisnica z 9. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 14.10.2019

pdfZápisnica z 8. zasadnutia OZ dňa 09.10.2019

pdfZápisnica z 7. zasadnutia OZ dňa 28.08.2019 

pdfZápisnica z 6. zasadnutia OZ dňa 26.06.2019

pdfZápisnica z 5.zasadnutia OZ dňa 22.05.2019

pdfZápisnica 4. zasadnutie OZ dňa 27.03.2019

pdfZápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 13.02.2019

Zápisnice zo zasadnutí OZ rok 2018 

pdfZápisnica z 2. zasadnutia OZ dňa 19.12.2018

pdfZápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ 05.12.2018

pdfZápisnica z 43.zasadnutia OZ dňa 21.11.2018

pdfZápisnica z 42.zasadnutia OZ dňa 15.10.2018

pdfZápisnica z 41. zasadnutia OZ dňa 10.10.2018

pdfZápisnica z 40. zasadnutia OZ dňa 28.8.2018

pdfZápisnica z 39. zasadnutia OZ dňa 27.06.2018

pdfZápisnica z 38.zasadnutia OZ dňa 21.05.2018

pdfZápisnica z 37.zasadnutia OZ dňa 05.04.2018

pdfZápisnica z 36.zasadnutia OZ dňa 14.02.2018