Úradné dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý
dokument, ktorý sa vypracováva na obdobie 10 rokov s dlhodobým výhľadom na 10-14 rokov.
Je základným a kľúčovým dokumentom slúžiacim pre riadenie samosprávy vychádzajúci
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín
a ďalších subjektov v území. Formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami
a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR Dolné Srnie 2018 - 2028                                                                            22/12/2018 

pdfHarmonogram plánu zasadnutí Obecnej rady a OZ v r. 2020.pdf99.18 KB

Oznámenie:

° plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa harmonogramu plánu zasadnutí na rok 2020, ktoré sa malo konať dňa 26.08.2020 sa prekladá.