Samospráva obce

starosta dolne srnieIng. Juraj Hamaj
Obec Dolné Srnie  
916 41 Dolné Srnie 242
telefón: 0908 770 529
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Životopis

Funkčné obdobie: (prvé) od 5.12.2018
Rok narodenia: 19.4.1953
Stav: ženatý 
Vzdelanie: SVŠT - Elektrotechnická fakulta

Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

  • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
  • schvaľuje územný plán obce
  • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
  • určuje náležitosti miestnej dane
  • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
  • uznáša sa na nariadeniach
  • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

Základnou jednotkou územnej samosprávy Slovenskej republiky je obec. Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov.

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Mgr.  Radoslav Olašák

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení.

BEHULOVÁ Monika
matrika, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
tel.: +421 32 77 92 431
mobil: +421 903 510 523
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.