Harmonogram vývozu odpadov

pdfHarmonogram vývozu TKO a separovaného odpadu pre rok 2022.pdf626.97 KB 

pdfHarmonogram vývozu TKO a separovaného odpadu v r.2021.pdf1020.83 KB 

pdfLeták - Triedenie bioodpadu DOLNÉ SRNIE.pdf2.09 MB

 

 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolné Srnie za rok 2018

pdfÚroveň vytriedenia komunálnych odpadov.pdf68,26 KB                                  26/02/2019 

 

Oznam

„Triedenie odpadu“

Na základe sťažnosti z Technických služieb Stará Turá vás chceme informovať o tom, že v separovanom zbere sa často nachádza aj odpad, ktorý tam nepatrí.

Ak je obsah kontajnera určeného na triedený zber takto znehodnotený, musí sa vyčleniť z recyklácie a vyviezť s komunálnym odpadom.

Do kontajnerov na separovaný zber nepatria obaly od nebezpečných látok, motorových olejov, znečistené obaly .

Sklenené fľaše musia byť zbavené kovových uzáverov a ich obsahu.

jpgnaša vizitka.jpg1.68 MB