Aktuálne dianie

V Dolnosrnianskych novinách č.2/2017 Obecný úrad našej obce vyhlásil dobrovoľnú zbierku za účelom získania finančných prostriedkov na archeologický prieskum v extraviláne obce pod názvom „Slovenský pravek v našom chotári“. Doba konania zbierky bola stanovená do 30. októbra 2017. Môžem oznámiť všetkým občanom, že bolo vyzbieraných 260,- €.