Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

  • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
  • schvaľuje územný plán obce
  • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
  • určuje náležitosti miestnej dane
  • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
  • uznáša sa na nariadeniach
  • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

ÚSTAVA SR, Štvrtá hlava, Prvý oddiel, čl. 69, ods. 2: „Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.“

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie

Zástupca starostu

Róbert HEJBAL
Dolné Srnie 408

Politická príslušnosť: nezávislý

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


PhDr. Jana CHOVANCOVÁ 
Dolné Srnie 409

Politická príslušnosť: nezávislá

predseda Komisie pre kultúru, šport a školstvo

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Alena SAPÁKOVÁ
Dolné Srnie 

Politická príslušnosť: nezávislá

predseda Komisie pre životné prostredie

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Zuzana ZAHOROVÁ
Dolné Srnie 

Politická príslušnosť: nezávislá

predseda Komisie pre financie a verejné obstarávanie

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Peter KOVÁČ 
Dolné Srnie 453

Politická príslušnosť: nezávislý

predseda Komisie pre ochranu a bezpečnosť obyvateľov

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Miroslav Skovajsa
Dolné Srnie 

Politická príslušnosť: SMER

predseda Komisie stavebnej a pre rozvoj obce

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dušan ŠVACHO
Dolné Srnie 

Politická príslušnosť: SMER

predseda Komisie pre bytovú politiku a verejný poriadok 

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.