Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je u nás vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

  • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny
  • schvaľuje územný plán obce
  • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane
  • určuje náležitosti miestnej dane
  • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce
  • uznáša sa na nariadeniach
  • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci

ÚSTAVA SR, Štvrtá hlava, Prvý oddiel, čl. 69, ods. 2: „Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.“

 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Dolné Srnie:

 

Zástupca starostu

Ing. Zuzana Zahorová

Politická príslušnosť: nezávislá kandidátka 

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Peter Hagaš

Politická príslušnosť: nezávislý kandidát

predseda Komisie pre šport a školstvo

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bc. Barbora Kráľová, LL.M

Politická príslušnosť: Hlas - sociálna demokracia

predseda Komisie pre sociálnu starostlivosť a verejný poriadok

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mgr. Filip Miklánek

Politická príslušnosť: nezávislý kandidát

predseda Komisie pre životné prostredie

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Barbora Pevalová

Politická príslušnosť: nezávislá kandidátka

predseda Komisie pre výstavbu, bytovú politiku a rozvoj obce

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bc. Zuzana Rehorová 

Politická príslušnosť: Smer - sociálna demokracia

predseda Komisie pre financie a verejné obstarávanie

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bc. Renáta Uhrecká

Politická príslušnosť: nezávislá kandidátka

predseda Komisie pre kultúru

kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.