Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ do 21 dní odo dňa, kedy boli dokumenty zverejnené, najneskôr do 4. apríla 2022 na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín                                                                                                                                                                       

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.: 032/7411 680                                                                                                                                                                                                   

      Podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu. Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ sú zverejnené aj na internetovej stránke https://www.enviroportal.sk/.

° "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho krajana roky 2021-2027" je k nahliadnutiu na OcU Dolné Srnie a zverejnené na webovej stránke obce Dolné Srnie. 

 

pdfPlán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027 - zaslanie správy o hodnotení  a  návrhu strategického dokumentu.pdf766.81 KB

 

pdfnávrh vv-schema dop-vody-tvk-okres-nm-tn-.pdf143.12 KB

pdfnávrh vk-schema-okres-bn-pe-2018- 1.pdf137.03 KB

pdfnávrh vk-schema-okres-il-pu-pb-2018-.pdf148.22 KB

pdfnávrh vk-schema-okres-my-2018- 4.pdf114.31 KB

pdfnávrh vk-schema-okres-pd-nove-.pdf133.78 KB

pdfnávrh vk-schema-okres-tn-nm- 1.pdf146.23 KB

xlsKópia - Priloha č. 2 VK 2018.xls2.12 MB

xlsKópia - Príloha č. 3 VK 2018.xls76.50 KB

xlsKópia - Priloha 1 VK 2018.xls135.50 KB

pdfnávrh vv-schema-dop-vody-bvs-okres-my- 1.pdf118.27 KB

pdfnávrh vv-schema-dop-vody-pvs-okres-pb-pu- 1.pdf124.56 KB

pdfnávrh vv-schema-dop-vody-svs-okres-pd-.pdf133.46 KB

pdfnávrh vv-schema-dop-vody-svs-okres-pd-2018-.pdf134.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 01 VV 2019- Hodnotenie zásobovanosti a vybavenosti obcí VV podľa okresov.xls37.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 03 VV 2019-Zoznam obcí s VV podľa okresov.xls66.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 04 VV 2019 - Zoznam rozostavaných VV.xls26.00 KB

xlsxKópia - Príloha č. 05 VV 2019 - Obce bez verejného vodovodu.xlsx11.35 KB

xlsKópia - Priloha č. 06 VV 2019-Zoznam vodných zdrojov.xls827.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 07 VV 2019-Návrh na riešenie obcí bez VV.xls45.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 08 VV 2019- Problémové VV a návrh na ich riešenie.xls31.50 KB

xlsKópia - Priloha č. 09 VV 2019-Investičná stratégia zásobovania podľa VS.xls80.50 KB

xlsKópia - Príloha č.02 - Prehľad súčasného stavu zásobovaní pitnou vodou.xls98.00 KB

pdfnávrh vv-verej vodovody sprievodna-sprava-2019-.pdf740.66 KB

pdfnávrh vv-schema-dop-vody-zvs-okres-bn-pe-.pdf156.46 KB

pdfnávrh vk-sprievodna-sprava-2018-.pdf658.25 KB