pdfZápis narodenia do matriky, potrebné doklady, správny poplatok.pdf169.53 KB

Informácie  súvisiace s vydávaním prvého rodného listu dieťaťa !

° Od 1.7.2022 sa predkladanie sobášneho listu rodičov  v pôrodnici neukladá ako povinnosť, z dôvodu

  napĺňania zámeru antibyrokratického zákona.

°Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého  rodného listu novonarodeného dieťaťa  poštou na adresu rodiča za splnenia    podmienky, že obaja rodičia  podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici  ( týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov   alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu ) . Meno a priezvisko dieťaťa  musí byť  určené v súlade s ustanovenia  zákona  NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

 

pdfUzatvorenie manželstva, potrebné doklady, správny poplatok.pdf360.89 KB

pdfZápis úmrtia do matriky, potrebné doklady, správny poplatok.pdf171.14 KB

pdfUrčenie otcovstva pred narodením dieťaťa potrebné doklady.pdf165.38 KB

pdfOsobitná matrika, potrebné doklady, správny poplatok.pdf190.08 KB

pdfVýpisy z matriky, potrebné doklady, správny poplatok.pdf171.47 KB

pdfOsvedčovanie listín a podpisov, potrebné doklady, správne poplatky.pdf193.29 KB

pdfPotvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

     - potrebné doklady.pdf178.96 KB

Upozornenie - Zmena správnych poplatkov k 01.04.2024!

pdfSprávne poplatky od 1.4.2024 -matrika.pdf191.19 KB