V Dolnosrnianskych novinách č.2/2017 Obecný úrad našej obce vyhlásil dobrovoľnú zbierku za účelom získania finančných prostriedkov na archeologický prieskum v extraviláne obce pod názvom „Slovenský pravek v našom chotári“. Doba konania zbierky bola stanovená do 30. októbra 2017. Môžem oznámiť všetkým občanom, že bolo vyzbieraných 260,- €.


Ďakujem týmto Miroslavovi Hargašovi, Viere Dananaiovej, Jánovi Žákovičovi, Jánovi Skovajsovi, Jozefovi Parákovi a Miroslavovi Skovajsovi za peňažné príspevky, ktoré Obecný úrad v mene darcov poskytol Združeniu evanjelikov a.v. Považského seniorátu, ktorý pod vedením Mgr. Černaja zabezpečuje archeologický prieskum.

Ing. Miroslav Skovajsa
starosta obce