Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené dňa 20. 11. 2017.

Kontakt na správcu obsahu

Obec Dolné Srnie

Obecný úrad

916 41 Dolné Srnie 242

Tel.: 032/779 2431

Fax: 032/779 2863

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web:

Kontakt na technického prevádzkovateľa

COMTEC s.r.o.

Hviezdoslavova 19

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: +421 32 77 100 20

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.comtec.sk