Cintorín

mapa cintorin m

Obec Dolné Srnie oznamuje občanom, že v zmysle zákona č.131/2010 o pohrebníctve uzatvára na Obecnom úrade v Dolnom Srní nájomné zmluvy na hrobové miesta.

Žiadame občanov, ktorí užívajú hrobové miesta a nemajú uzatvorené nájomné zmluvy, nech nahlásia potrebné údaje k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na Obecný úrad osobne alebo písomne na adresu obce.