pdfHarmonogram plánu zasadnutí Obecnej rady a OZ v r. 2020.pdf99.18 KB

Oznámenie:

° plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa harmonogramu plánu zasadnutí na rok 2020, ktoré sa malo konať dňa 26.08.2020 sa prekladá.