pdfVyhlásenie volieb 2019.pdf165.00 KB

pdfInformácia pre voliča.pdf1.79 MB

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: pdfZverejnenie.pdf186.11 KB

pdfOznam lehoty - do 11. februára 2019 právo delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.pdf299.04 KB

pdfKandidáti na prezidenta Slovenskej republiky.pdf187.98 KB

Hlasovací preukaz

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb prezidenta v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať 

o obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu.                

O hlasovací preukaz môžete požiadať:

1.osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

(t.j. najneskôr do 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  

25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb,

3. elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  

25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb.

pdfŽiadosť o vydanie HP.pdf261.31 KB

 pdfVýsledky volieb I. kolo - Obe Dolné Srnie.pdf393.25 KB

      Volebná účasť 58,45%

pdfVýsledky II.kola voľby prezidenta SR dňa 30.3.2019.pdf312.27 KB

-       Volebná účasť v II.kole 46,98%