Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. oznamujú občanom, že od dňa 18.10.2018 vykonávajú

v našej obci odpočet vodomerov.