Od 25.6.2018 bude predávať súkromný pestovateľ z Trstíc zeleninu a ovocie pravidelne v pondelok.