Pozvánky

   

 

Oznam

Spoločný úrad samosprávy z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov (budova  bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34) nebude fungovať a nebude ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022.

_______________________________________

erb N.M.n 

xlsxSPR okres Nové Mesto nad Váhom - zásobník projektov zo dňa 24.11.2021.xlsx100.91 KB

List primátora Nové Mesto nad Váhom - Výzva pre obyvateľov

pdfList primátora Nové Mesto nad Váhom.pdf1.10 MB

_______________________________________

Zverejnenie informácii k investičnému zámeru na web stránke

„Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako investor plánuje v roku 2022 - 2023 výstavbu  VEKS (optickej telekomunikačnej siete) v celom intraviláne obce Dolné Srnie (katastrálne územie Dolné Srnie, časť Moravské Lieskové) z dôvodu modernizácie existujúcej metalickej telekomunikačnej siete za účelom prechodu na vyšší kvalitatívny a kvantitatívny štandard spĺňajúci európske normy. V rámci prebiehajúcich projekčných a legislatívnych procesov je v snahe investora o neobmedzený prístup širokej verejnosti k informáciám potrebné sprístupniť celkovú situáciu navrhovaného investičného zámeru formou grafického podkladu, spolu s tlačivami umožňujúcimi vyjadrenie záujmu občanov k možnosti pripojenia sa na novú telekomunikačnú sieť spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Celá projektová dokumentácia k investičnému zámeru spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade u p.Žákovicovej.

 • Informačný list (na stiahnutie)
 • Návrh trasy optickej siete (na stiahnutie)
 • Súhlas BYTOVÝ DOM (na stiahnutie)
 • Súhlas RODINNÝ DOM (na stiahnutie)
 • Súhlas VOĽNÁ PARCELA (na stiahnutie)

 Prílohy:

pdfInformačný list.pdf258.92 KB

pdfNávrh trasy optickej siete.pdf571.33 KB

pdfSúhlas BYTOVÝ DOM 002.pdf358.40 KB

pdfSúhlas RODINNÝ DOM.pdf608.54 KB

pdfSúhlas VOĽNÁ PARCELA.pdf87.70 KB

docxOtázky-odpovede.docx15.09 KB

________________________________________________ 

pdfOznámenie o zámere predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa.

      pdf308.68 KB

_________________________________________________

 logo Slovenská pošta

OZNAM

Dňa 23.11.2021 bude Pošta Dolné Srnie  zatvorená!

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.10.2021:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:               08:00 - 10:00,   14:00 - 15:00 hod.

Streda:                                                            08:00 - 10:00,   16:00 - 17:00 hod.

Sobota, nedeľa:                                                       zatvorené

pdfSlovenská pošta - oznámenie - Hodiny pre verejnosť po zmene od.pdf276.34 KB

___________________________________________________

 Štátna veterinárna a potravinová správa SR

pdfMimoriadne núdzové opatrenia s platnou účinnosťou od 3.8.2021.pdf2.47 MB

___________________________________________________  

 Triedenie kuchynského odpadu Obec Dolné Srnie     

                                                                 

Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0001                         Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0002


Testovanie na COVID 19Testovanie obrázok

 

pdfMobilné odberové miesto pri nemocnici v Novom Meste nad Váhom.pdf326.42 KB

      Od 1.7.2021 v okrese Nové Mesto nad Váhom vykonávajú testovanie tieto organizácie:

  • Ako zachrániť život s.r.o.  v  MOM na adrese  Mýtna 146, Stará Turá,

        v pracovných dňoch   pondelok – streda - piatok   v čase od 08.00 do 10.00 hod.

  • Unilabs Slovensko s.r.o.  v  MOM na adrese  ul. M.R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad Váhom, 

        (modrý kontajner pri budove NsP  NMnV),

        v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 11.30 hod.

        Prihlasovanie na testovanie len cez link lab.online.

       Od 5.7.2021:

  • Poloklinika MarMedico, s.r.o. v MOM na adrese ul. Piešťanská 1184/24, Nové Mesto nad Váhom, 

  v pracovných dňoch  pondelok – štvrtok - piatok   v čase od 09.00 do 17.30 hod.

  Všetky testovania sú spoplatnené Ag test cca 20 EUR, PCR test cca 65 EUR.


________________________________________________

pdfVerejná vyhláška - návrh ÚP obce Dolné Srnie.pdf420.10 KB

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Dolné Srnie,             v zmysle §22 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona,  v znení neskorších predpisov.

Kompletná dokumentácia:

https://1drv.ms/u/s!AsIXdcXU2y-hk_Idd20WLTn_dsNxDQ?e=jbwZ5C

______________________________________________________

pdfVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.pdf

990.00 KB zverejnená03.12.2020

 _______________________________________________________

O Z N Á M E N I E

V zmysle UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu  a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bude Obecný úrad Dolné Srnie otvorený v obmedzenom režime a osobne dohodnutom stretnutí .

Prosíme občanov, aby s pracovníkmi obecného úradu komunikovali službami Slovenskej pošty, a.s., telefonicky alebo elektronickou formou prostredníctvom zverejnených mailových adries obecného úradu  na internetovej stránke obce - samospráva obce - zamestnanci  (tel.p. M. Behulová 0903510523, p.J.Blažková 0902475508, p.R.Žákovicová 0908770529).

Matrika (č.t. 0903510523) za účelom vybavenia záležitostí spojených  s úmrtím, žiadosťou o uzavretie manželstva a za účelom vydávania druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, potvrdenie o žití.

Pri vstupe do budovy úradu ste povinný si prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom a použiť na ruky ochrannú dezinfekciu.
Pri pohybe v priestoroch úradu dodržujte odstup medzi osobami 2 metre.
Žiadame Vás, aby ste obecný úrad nenavštevovali ak máte príznaky nakazenia ako teplota, kašeľ, prechladnutie a pod.

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Juraj Hamaj, starosta obce

_______________________________________________________

 i 6053615

pdfOpatrenia Omikron a Epidemiologická situácia 220112.pdf753.01 KB

pdfOpatrenia Omikron.pdf278.34 KB

docIzolácia-karanténa postup s infografikou.doc629.50 KB

pdfTS ÚVZ SR Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021.pdf177.57 KB

pdfCOVID-19-Variant omikron.pdf356.98 KB

Fakty a mýty o očkovaní na korona.gov.sk:

https://korona.gov.sk/myty-a-fakty-o-ockovani/

jpgautomat HP svadby,kary.jpg148.16 KB

pngautomat HP.png272.17 KB

jpgautomat rúška - august.jpg105.56 KB

jpgfitness august.jpg124.46 KB

jpgreštaurácie august.jpg152.56 KB

pdfÚVZ SR Manuál pre gastro-sektor podľa COVID Automatu.pdf7.12 MB

pdfÚVZ SR Manuál pre prevádzky a služby podľa COVID Automatu.pdf8.51 MB

 

VZORY PRE PREVÁDZKY:

pdfCovid - Rezim - OTP.pdf461.87 KB

pdfCovid - Rezim - zaklad logo.pdf449.87 KB

pdfCovid - Rezim - zaockovani logo.pdf463.08 KB

*****

pdfCovid Automat -Signalizačný systém 4v1 - Metodika 10.08.2021.pdf529.95 KB

Odbor prevencie kriminality Seniori 002 

 __________________________

    

zapadoslovenska distribucna logo

pdfVýzva vlastníkov nájomcov a správcov nehnuteľnosti na odstránenie a okliesnenie

      stromov a iných porastov najneskôr do 31.01.2022.pdf555.57 KB

___________________________

cms img

pdfUPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV.pdf389.58 KB

___________________________

 

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

___________________________

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.