Pozvánky

  Oznámenie o zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva nástup náhradní   

     Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Dolné Srnie.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Dolnom Srní o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ing. Miroslav Skovajsa.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Dolné Srnie uvoľnil zvolený poslanec Miroslav Melicher a to zánikom mandátu v zmysle §25 ods.2 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov dňa 13.mája 2020.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      V Dolnom Srní, dňa 18. mája 2020

     Ing. Juraj Hamaj
starosta obce Dolné Srnie

  

Verejná vyhláška

pdfUpovedomenie o začatí konania vo veci - určenia lesného celku

     Nové Mesto nad Váhom.pdf829.75 KB

pdfVerejná vyhláška - schvaľovanie dokumentácií R-ÚSES.pdf772.88 KB

 

unnamed

Starosta obce vyjadruje poďakovanie poslancovi Mgr. Petrovi Kováčovi za zorganizovanie brigády čistenie miestnej komunikácie v časti obce "Na kopaniciach proti háju" dňa 25.04.2020.

 

Starosta obce vyjadruje poďakovanie poslancovi Dušanovi Švachovi za kosenie verejných priestranstiev obce a zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí pomáhajú s kosením, udržiavaním čistoty a poriadku verejných priestranstiev a napomáhajú tým krajšiemu vzhľadu našej obce.

  

Starosta obce vyjadruje poďakovanie Milošovi Zelkovi ml.  za vyčistenie priestorov popri štátnej komunikácii.

 

Starosta obce vyjadruje poďakovanie Jakubovi Martákovi  za vyčistenie priestorov v lokalite Žabinec.

 

HaZZ

pdfVyhlásenie ČZNVP od 6.4.2020 pre územie OR NMNV.pdf208.72 KB

pdfOdvolanie ČZNVP od 25.5.2020 pre územie OR Nové Mesto nad Váhom.pdf153.43 KB

 

images  

Starosta obce vyjadruje poďakovanie našej občianke Bc.Viere Dálikovej

za bezplatné ušitie rúšok pre našich seniorov.

 

Starosta obce vyjadruje poďakovanie našej občianke Ing. Barbore Pevalovej

za bezplatné ušitie rúšok pre našich seniorov.

 

deti big 

Oznamuje občanom, že knižnica bude znovu otvorené každý utorok od 16:00 do 18:00 hodiny. Návštevníkov žiadame, aby vstupovali do knižnice s rúškom na tvári a dodržiavali odstup 2 metre.

 

 i 6053615

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

     k 26.5.2020.pdf110.59 KB

pdf19.05.2020 Opatrenie hromadne podujatia.pdf117.57 KB

pdfUsmernenie hlavného hygienika SR platné od 20.05.2020.pdf187.97 KB

pdf19.05.2020 návrh opatrenie ÚVZ SR prevádzky 3 fáza.pdf146.53 KB

pdf19.05.2020 finál opatrenia rúška.pdf107.88 KB

pdfÚVZ SR - zmeny v opatreniach platné od 20.05.2020.pdf430.17 KB

pdfFinálny návrh štátna karanténa 15.05.2020.pdf140.00 KB

pdfLeták Svetový deň čistých rúk.pdf2.12 MB

pdfOpatrenie ÚVZ SR výnimka poradenské centra strava rehabilitácie 12.05.2020 MSVVS.pdf131.17 KB

pdfOpatrenie pre nosenie rúšok.pdf123.79 KB

pdfOdporúčania hlavného hygienika SR návšteva,sprievod pacienta v ZZ.pdf173.81 KB

pdfNávrh opatrenia rozšírenie výnimiek prekrytia dýchacích ciest 11.05.2020.pdf124.11 KB

pdfUsmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným

     koronavírusom SARS-CoV-2 siedma aktualizácia.pdf563.65 KB

pdfOpatrenie pre nosenie rúšok s účinnosťou od 21.04.2020.pdf108.01 KB

pdfOpatrenie schôdze štátnych organov.pdf142.13 KB

pdfUZNESENIE VLÁDY č.233 z 16.04.2020.pdf142.20 KB

pdfRozšírenie núdzového stavu obmedzenie pohybu.pdf190.81 KB

pdfCOVID NR SR schválený zákon 2.4.2020.pdf740.83 KB

pdfUsmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19

      zo dňa 30.3.2020.pdf553.46 KB

pdfUZNESENIE VLÁDY č. 169 z 27.03.2020.pdf922.90 KB

pdfUzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR .pdf226.65 KB

pdfPríkaz riaditeľa NsP.pdf429.43 KB

     Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020.pdf

 

Odbor prevencie kriminality Seniori 002 

  

stiahnuť 

pdfLekári od 20.4.2020.pdf190.94 KB

pdfLekári - usmernenie 2.pdf283.94 KB

pdfLekári dôležité oznámenie.pdf193.89 KB

pdfUsmernenie pre pacientov.pdf192.86 KB

 

cartoon dentist tooth ray cute doctor great health dental care concept 77895785

Zubná ambulancia vďaka zlepšeniu epidemiologickej situácie predlžuje ordinačné hodiny

od 6.30 do 12.00. V prípade záujmu o ošetrenie nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 111 781.

Po každom pacientovi prebieha dezinfekcia ordinácie,  prosíme pacientov o trpezlivosť.

V čakárni môže byť len 1 pacient, prípadne členovia domácnosti, preto bude čakáreň zamknutá

a prosíme každého prichádzajúceho pacienta, aby najskôr zatelefonoval.

Za porozumenie ďakujeme.

MDDr. Barbora Gulová

pdfOznam - zubná ambulancia.pdf210.13 KB

 

Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2%:

pdfŠportový klub Dolné Srnie - občianske združenie 2 %.pdf509.44 KB

pdfObčianske združenie pri MŠ Dolné Srnie 2%.pdf526.08 KB 

pdfNeinvestičný fond "Zdravie v núdzi n.f. " 2 %.pdf780.37 KB

pdfVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %.pdf556.32 KB

 

pdfVÝZVA  -  starostu obce Dolné Srnie

     na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov .pdf221.90 KB  

 

zapadoslovenska distribucna logo

Vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

    

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- zamestnanca obce pre údržbárske práce obce

  (na plný pracovný úväzok)

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.