Pozvánky

20201031 135148

 

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI DOLNÉ SRNIE  -  23.1. – 24.1.2021 - INFORMÁCIE

Celoplošné testovanie na COVID-19 sa počas nasledujúceho víkendu 23.1. – 24.1.2021 uskutoční          aj v obci Dolné Srnie antigénovými testami na COVID-19 v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod. Testovanie bude bez poradovníka.

V obci Dolné Srnie na základe všeobecných požiadaviek, ktoré sú vyhovujúce k danému procesu testovania je vybrané odberové miesto kultúrny dom. Posledný ster  sa vykonáva 25 minút          pred prestávkou a ukončením prevádzky.  Prestávka na obed, dezinfekciu - od 12:00 hod. do 12:45 hod. a prestávka na večeru, dezinfekciu od 17:00 hod. do 17:30 hod.

Na testovanie si treba vziať so sebou občiansky preukaz alebo preukaz zdravotnej poisťovne (deti), cudzinci žijúci na Slovensku pas.

Ženy s tehotenským preukazom, držitelia preukazu ZŤP a zdravotne znevýhodnení občania budú mať prednosť.

  

Ďakujeme Vám za trpezlivosť, zodpovednosť a ohľaduplnosť.

Spolu to zvládneme!

i 6280337

______________________________________________________

aktuality - SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Oficiální  stránky obce Žaškov

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!

pdfTlačová správa vyhlásenie ESO.pdf93.78 KB

 

link s informatívnym videom:

https://vimeo.com/471290558

Základné informácie

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

 

link na najčastejšie otázky k SODB 2021:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

 

Otázky a odpovede k SODB:

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

 

SODB DL letak.pdf

SODB Plagat .pdf

______________________________________________________

 pdfVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.pdf

990.00 KB zverejnená03.12.2020

 

 HaZZ

pdfPlagát Vianoce 2020.pdf688.70 KB

pdfPlagát zábavná pyrotechnika 2020.pdf252.72 KB

_______________________________________________________

Obecný úrad v Dolnom Srní z dôvodu preventívnych opatrení pracuje                          až do odvolania  v obmedzenom režime - formou "home office"- Uznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020.

V nevyhnutných prípadoch kontaktujte zamestnancov telefonicky alebo elektronicky.

Tel.kontakt: 032/7792431

________________________________________________________

stiahnuť

Zdravotné ambulancie pracujú v obmedzenom režime

ošetrujú sa len akútne stavy a úrazy, ambulancia MUDr. Kuckovej

v karanténe - vybavuje sa len telefonicky  na čísle telefónu

0907189735  

pdfNové pandemické opatrenia - ZDRAVOTNÉ STREDISKO MORAVSKÉ LIESKOVÉ.pdf296.24 KB

_______________________________________________________

  

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

 __________________________

 

deti big 

Oznamuje občanom, že knižnica bude zatvorená  od 27.10.2020 do odvolania!

 _________________________

 i 6053615

pdfUznesenie 17.1.2021.pdf210.07 KB

 

UZNESENIE VLÁDY  SR č. 308 z 31.12.2020

pdfUznesenie vlády SR č. 808 z 31.12.2020.pdf202.59 KB

Prehľad sprísnení a výnimiek: 
- obmedzenie stretávania, osoby by sa nemali stretávať s nikým okrem osôb v spoločnej domácnosti,
- zakazujú sa akékoľvek návštevy,
- zatvárajú sa lyžiarske strediská,
- zakazuje sa ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach,
- zakazuje sa prítomnosť verejnosti na bohoslužbách,
- zakazuje sa konzumácia jedál v exteriéri prevádzok, povolená je len "vezmi so sebou" služba,
- pobyt prírode je povolený len v rámci okresu, respektíve v prípade Bratislavy a Košíc v rámci mesta,
- zamestnanie bude povolené len formou "home office",
- výnimku budú mať zamestnanci vzhľadom na povahu ich práce a na základe rozhodnutia zamestnávateľa,
- výnimka zo zákazu vychádza mimo bydliska je v čase od 1.00 h do 5.00 h,
- cesta do zamestnania podľa výnimky,
- povolená je cesta v nevyhnutnom rozsahu: cesta v nevyhnutnom rozsahu: najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, "venčenie" spoločenských zvierat do 1000 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt,
- cesta na antigénové a RT-PCR testovanie,
- krst, sobáš či pohreb vrátane ich iných civilných verzií je možné organizovať do šesť osôb,
- výnimkou je cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
- výnimkou je cesta s cieľom vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia,
- výnimku má aj osoba bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
- výnimku zo zákazu má cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
- výnimku tvorí aj cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná s cieľom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov.
 
 

pdfVestník vlády SR vydaný 31.12.2020 - Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.pdf211.67 KB

pdfVestník vlády SR vydaný 30.1.2020 - Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.pdf211.95 KB

pdfUznesenie vlády SR č. 807 z 29.12.2020 - predĺženie času trvania núdzového stavu.pdf301.08 KB

pdfVyhláška RÚVZ TN v platnosti od 12.12.2020.pdf192.89 KB

pdfRúška návod leták.pdf955.39 KB

Dôvody pre sprísnenie opatrení

Cieľom plošných opatrení je čo v najkratšom možnom čase spomaliť šírenie nákazy medzi ľuďmi - a to aj s ohľadom na stúpajúci výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení, ktoré do epidémie prerastajú na prelome januára a februára. Do tohto času potrebujeme situáciu stabilizovať a sploštiť krivku chorobnosti COVID-19.

Opatreniami nereagujeme len na vzniknutú situáciu, majú aj preventívny účel. Snažíme sa nimi predchádzať možným horším scenárom. Preto pristupujeme aj k obmedzovaniu činností, ktoré podľa dostupných dát pôsobia na prvý pohľad menej rizikovo, hoci z pohľadu šírenia nového corona vírusu rizikové sú.

Už si nemôžeme dovoliť čakať, v akej situácii, v ktorej prevádzke a v ktorom regióne sa vírus rozšíri, a s oneskorením dvoch týždňov, čo je inkubačná doba vírusu, zavádzať opatrenia na lokálnej úrovni. V tomto čase je už epidémia COVID-19 takmer na celom území Slovenska a každý infikovaný človek šíri ochorenie ďalej v rodine alebo na pracovisku či na často navštevovaných miestach.

Aj z tohto dôvodu nemožno pripravované opatrenia hodnotiť výhradne na základe identifikovaných počtov ohnísk, ktoré dokázali regionálni epidemiológovia rozpoznať prostredníctvom personálne a časovo náročného epidemiologického vyšetrovania. Prípady, ktoré sa z objektívnych dôvodov nepodarí dať do súvislosti, následne v štatistikách figurujú samostatne a nie ako súčasť ohnísk.

pdfInformácia o mobilnom odbernom mieste v Novom Meste nad Váhom.pdf298.59 KB

pdfDodržiavanie zásad ROR rúško-odstup-ruky - odporúčania.pdf1.16 MB

 

Odbor prevencie kriminality Seniori 002 

 __________________________

    

zapadoslovenska distribucna logo

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.pdf551.16 KB

___________________________

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- zamestnanca obce pre údržbárske práce obce

  (na plný pracovný úväzok)

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.