Pozvánky

images  

Starosta obce vyjadruje poďakovanie našej občianke Ing. Barbore Pevalovej

za bezplatné ušitie rúšok pre našich seniorov.

deti big 

Knižnica z dôvodu opatrení bude do odvolania zatvorená.

 

i 6053615 

pdfUZNESENIE VLÁDY č. 169 z 27.03.2020.pdf922.90 KB

pdfUzatvorenie prevádzok režimové opatrenia HH SR .pdf226.65 KB

pdfPríkaz riaditeľa NsP.pdf429.43 KB

Karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020.pdf

 

stiahnuť 

pdfLekári dôležité oznámenie.pdf193.89 KB

pdfOznam - zubná ambulancia.pdf210.13 KB

pdfUsmernenie pre pacientov.pdf192.86 KB

 

Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - 2%:

pdfŠportový klub Dolné Srnie - občianske združenie 2 %.pdf509.44 KB

pdfObčianske združenie pri MŠ Dolné Srnie 2%.pdf526.08 KB 

pdfNeinvestičný fond "Zdravie v núdzi n.f. " 2 %.pdf780.37 KB

pdfVyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %.pdf556.32 KB

 

pdfVÝZVA  -  starostu obce Dolné Srnie

     na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov .pdf221.90 KB  

 

zapadoslovenska distribucna logo

Vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

    

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- zamestnanca obce pre údržbárske práce obce

  (na plný pracovný úväzok)

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.