Úradné dokumenty

pdfUznesenia z 12. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 31.10.2023.pdf464.38 KB

pdfUznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 11.10.2023.pdf606.79 KB

pdfUznesenia z 10. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 23.08.2023.pdf3.77 MB

pdfUznesenia z 9. zasadnutia OZ dňa 14.06.2023.pdf2.52 MB

pdfUznesenia z 8. zasadnutia OZ dňa 17.05.2023.pdf1.15 MB

pdfUznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 19.04.2023.pdf1.13 MB

pdfUznesenia z 6. zasadnutia OZ dňa 15.03.2023.pdf1.08 MB

pdfUznesenia z 5. zasadnutia OZ dňa 15.02.2023.pdf2.34 MB

pdfUznesenia z 4. zasadnutia OZ dňa 18.01.2023.pdf2.03 MB

 

Rok 2022 

pdfUznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 14.12.2022.pdf1.28 MB

pdfUznesenia z 2. neplánovaného zasadnutia OZ dňa 28.11.2022.pdf312.00 KB

pdfUznesenia z 1. ustanovujúceho zasadnutie OZ dňa 24.11.2022.pdf804.43 KB

Nové zastupiteľstvo

pdfUznesenia z 26. zasadnutia OZ dňa 07.09.2022.pdf847.67 KB

pdfUznesenia z 25. zasadnutia OZ dňa 22.06.2022.pdf910.95 KB

pdfUznesenia z 24. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 30.03.2022.pdf740.19 KB

 

Rok 2021 

pdfUznesenie z 23. zasadnutia OZ dňa 15.12.2021.pdf2.10 MB

pdfUznesenia z 22. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 06.10.2021.pdf609.58 KB

pdfUznesenia z 21. zasadnutia OZ dňa 29.09.2021.pdf1.03 MB 

pdfUznesenia z 20. zasadnutia OZ dňa 23.06.2021.pdf813.36 KB

pdfUznesenia z 19. zasadnutia OZ dňa 14.04.2021.pdf558.38 KB

 

Rok 2020 

pdfUznesenia z 18. zasadnutia OZ dňa 16.12.2020.pdf978.79 KB

pdfUznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 04.11.2020.pdf757.90 KB

pdfUznesenia z 16. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.09.2020.pdf1.16 MB

pdfUznesenia z 15.zasadnutia OZ dňa 24.06.2020.pdf1.28 MB

pdfUznesenia z 14. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 13.05.2020.pdf1001.49 KB

pdfUznesenia z 13. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 7.2.2020.pdf511.15 KB 

pdfUznesenia z 12. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 8.1.2020.pdf588.90 KB

Rok 2019

pdfUznesenia z 11. zasadnutia OZ dňa 18.12.2019.pdf2.57 MB 

pdfUznesenia z 10. zasadnutia OZ dňa 20.11.2019.pdf1.34 MB

pdfUznesenia z 9.mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 14.10.2019

pdfUznesenia z 8.zasadnutia OZ dňa 9.10.2019

pdfUznesenia zo 7. zasadnutia OZ dňa 28.08.2019

pdfUznesenia zo 6.zasadnutia OZ dňa 26.06.2019

pdfUznesenie č.39-2019 - opravené z dôvodu zmeny termínu festivalu

pdfUznesenia z 5.zasadnutia OZ dňa 22.05.2019

pdfUznesenia z 4.zasadnutia OZ dňa 27.03.2019 

pdfUznesenia z 3.zasadnutia OZ dňa 13.02.2019

 

ROK 2018

pdfUznesenia z 2.zasadnutia OZ dňa 19.12.2018

pdfUznesenia z 1.ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 5.12.2018

pdfUznesenia z 43. zasadnutia OZ dňa 21.11.2018  

pdfUznesenia z 42.zasadnutia OZ dňa 15.10.2018

pdfUznesenia z 41. zasadnutia OZ dňa 10.10.2018

pdfUznesenia z 40.zasadnutia OZ dňa 28.08.2018

pdfUznesenia z 39.zasadnutia OZ dňa 27.06.2018

pdfUznesenia z 38. zasadnutia OZ dňa 21.05.2018

pdfUznesenia z 37. zasadnutia OZ dňa 5.4.2018  

pdfUznesenia z 36.zasadnutia OZ dňa 14.02.2018

 

ROK 2017

pdfUznesenia z 35.zasadnutia OZ dňa 15.12.2017

pdfUznesenia z 34.zasadnutia OZ dňa 22.11.2017

pdfUznesenia z 33.zasadnutia OZ dňa 27.09.2017

pdfUznesenia z 32.zasadnutia OZ dňa 23.08.2017

pdfUznesenia z 31.zasadnutia OZ dňa 29.06.2017

pdfUznesenia z 30.zasadnutia OZ dňa 17.05.2017

pdfUznesenia z 29.zasadnutia OZ dňa 29.03.2017

pdfUznesenia z 28.zasadnutia OZ dňa 15.02.2017

pdfUznesenia z 27.zasadnutia zo dňa 12.01.2017

 

ROK 2016

pdfUznesenia z 26.zasadnutia OZ dňa 19.12.2016

pdfUznesenia z 25.zasadnutia OZ dňa 14.12.2016

pdfUznesenia z 24. zasadnutia OZ dňa 23.11.2016

pdfUznesenia z 22. zasadnutia OZ dňa 28.9.2016

pdf Uznesenia z 21.zasadnutia OZ dňa 31.8.2016

pdfUznesenia z 20.zasadnutia OZ dňa 29.6.2016

pdfUznesenia z 19.zasadnutia OZ dňa 25.5.2016

pdfUznesenia z 18.zasadnutia OZ dňa 27.04.2016

 pdfUznesenia zo 17. zasadnutia OZ dňa 6.4.2016

pdfUznesenie z 16. zasadnutia OZ dňa 24.02.2016

pdfUznesenia z 15.zasadnutia OZ dňa 27.1.2016

 

 

pdfVZN č. 14/2023 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie - návrh.pdf724.46 KB

 pdfVZN č.13/2023 o zrušení VZN č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie - návrh.pdf731.68 KB 

pdfVZN č. 12/2023  o dani z nehnuteľnosti, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - návrh.pdf626.72 KB

pdfVZN č. 11/2023 o zrušení VZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, dani za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - návrh.pdf533.48 KB

pdfVZN č. 10/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie - schválené.pdf672.30 KB

pdfVZN č. 10/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie - návrh.pdf676.45 KB

pdfVZN č. 9/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie - o zrušení VZN - schválené.pdf462.25 KB

pdfVZN č. 9/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie - návrh o zrušení VZN.pdf462.16 KB

pdfVZN č. 8/2023 č. 1 o určení miesta a zápisu detí do predškolskej dochádzky do MŠ - schválené.pdf694.67 KB

pdfVZN č. 8/2023 o určení miesta a zápisu detí do predškolskej dochádzky do MŠ - návrh.pdf755.49 KB

pdfVZN č. 7/2023 o zrušení VZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov

      na vymedzených verejne prístupných miestach - schválené.pdf640.37 KB

pdfVZN č. 7/2023 o zrušení VZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických  nápojov

      na vymedzených verejne prístupných miestach- návrh.pdf686.11 KB

*********************************

pdfVZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O

      - schválené.pdf663.17 KB

Územný plán obce Dolné Srnie - záverečné stanovisko.pdf259.67 KB

 link:https://www.enviroportal.sk/sk/eia

  Kompletná dokumentácia - čistopis:

pdfDolné Srnie ÚPNO text komplet.pdf2.59 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO text záväzná časť.pdf1.08 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v02 komplexný a záväzná časť.pdf4.82 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v03 doprava.pdf2.55 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v04 technická infraštruktúra.pdf1.88 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v05 ochrana prírody.pdf4.98 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v06 poľnohospodárska pôda.pdf2.47 MB

pdfDolné Srnie ÚPNO v07 povodňové riziko.pdf4.75 MB

pdfVZN č. 6/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O - návrh.pdf612.36 KB

*********************************

pdfVZN č. 5/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - schválené.pdf847.97 KB

pdfVZN č. 5/2023 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf670.67 KB

pdfVZN č. 4/2023 o zrušení VZN č. 1/2015 o niektorých podmienkach držania psov

      v obci Dolné Srnie - schválené.pdf604.06 KB

pdfVZN č. 4/2023 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

      - návrh o zrušení VZN.pdf585.30 KB  

pdfVZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú  úhradu nákladov

       v MŠ a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie

       - schválené.pdf643.98 KB

pdfVZN č. 3/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

       v MŠ a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie

      - návrh.pdf643.13 KB

pdfVZN č. 2/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa

      materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie 

      - schválené.pdf 1.41 MB

pdfVZN č. 2/2023  o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku

      na dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti

      obce Dolné Srnie - návrh.pdf570.76 KB

pdfVZN č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

    a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - schválené.pdf572.79 KB

pdfVZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

      a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolné Srnie - návrh.pdf637.25 KB

ROK 2022 

pdfVZN - č.1/2022 o stanovení poplatku za -komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      na území obce Dolné Srnie - schválené s podpisom.pdf3.14 MB

pdfVZN - č. 1/2022 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

     na území obce Dolné Srnie  - Návrh.pdf731.48 KB

 ROK 2021

pdfVZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolné Srnie - schválené.pdf1.03 MB

pdfVZN č. 2/2021 o dani z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje - schválené.pdf635.53 KB

pdfVZN č. 3/2021 o stanovení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Srnie  - schválené.pdf731.62 KB

 ROK 2020

pdfNávrh Dodatku č.1 k VZN 4-2017.pdf779.69 KB zverejnené01.12.2020

      Spracoval: Mgr.Peter Kováč, poslanec OZ v Dolnom Srní

pdfVZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf2.32 MB

pdfVZN č.2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky.pdf1.04 MB

pdf Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf195.70 KB

pdfVZN č. 4/2020, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf6.05 MB

pdfNávrh VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska DS.pdf612.19 KB

pdfNávrh VZN č.3/2020 o pravidlách na udržanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci.pdf744.18 KB

pdfNávrh VZN č. 2/2020 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.pdf173.15 KB

pdfVZN č.1-2020 o nájomných bytoch schválený.pdf1.35 MB

pdfNávrh VZN č. 1/2020 o nájomných bytoch.pdf472.73 KB

 ROK 2019

pdfVZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom

     poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území

     obce Dolné Srnie.pdf513.28 KB

pdfOBEC DOLNÉ SRNIE - Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska.pdf589.90 KB

pdfVZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpadypdf1.03 MB

pdf Návrh - VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

      a drobné stavebné odpady

Pre riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní dňa 09.10.2019

Názov správy: 

Návrh na VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Dolné Srnie

Spracovala: Ing. Zuzana Zahorová, poslankyňa OZ v Dolnom Srní

pdfNávrh na VZN - zásady odmeňovania poslancov - predkladá Ing. Z.Zahorová poslankyňa OZ
 

Rok 2017

pdfVZN č.5 -2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

pdfVZN č. 4-2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN č.3-2017 o zrušení VZN č.3-2016 

pdfVZN č.2-2017 o podmienkach nájmu nájomných bytov

      na území obce Dolné Srnie  

pdfVZN č.1- 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Dolné Srnie

 

Rok 2015

pdfVZN č.2-2015 o umiestňovaní volebných plagátov

pdfVZN č.1-2015 o niektorých podmienkach držania psov v obci Dolné Srnie

 

Rok 2014

pdfVZN č. 2/2014 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach.pdf470.38 KB

 

Rok 2013

pdfZásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolné Srnie 

 

Rok 2012

pdfVZN č.2-2012 o miestnom referende

 

Rok 2011

pdfVZN č.1-2011 PPZP