Kontakt:

  • Sídlo: Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie,
  • Telefón: 032/7792431,
  • Mobil: 0903 510 523,
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Dolné Srnie.

Uvedená emailová adresa je určená aj na vydávanie hlasovacieho preukazu.

pdf Rozhodnutie predsedu vlády SR o vyhlásení volieb .pdf186.90 KB

pdf Informácia pre voliča.pdf213.17 KB

pdf Informácia pre voliča v anglickom jazyku.pdf25.43 KB

Bližšie informácie:

www.minv.sk/?ep-vzory1

docxČestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine .docx15.72 KB

docxŽiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EÚ 2024 na území SR.docx18.29 KB

  

pdfZápisnica - voľby do Európskeho  parlamentu dňa 8.6.2024.pdf3.74 MB