BEHULOVÁ Monika
matrika, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky
tel.: +421 32 77 92 431
mobil: +421 903 510 523
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BLAŽKOVÁ Jana
ekonomické oddelenie - účtovníctvo, mzdy, pokladňa, vedúca ŠJ
tel.: +421 32 77 92 431
mobil: +421 902 475 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ŽÁKOVICOVÁ RENÁTA
správca majetku - nájomné byty, cintorín, kultúrny dom
tel.: +421 32 77 92 431
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HELIA Rudolf
údržbár

 

KOVAČOVICOVÁ Katarína, Mgr.
riaditeľka MŠ
tel.: +421 77 92 511
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://materskaskola-ds.webnode.sk

 

KABÁTOVÁ Jarmila, Mgr.
učiteľka MŠ

 

KRÁLOVIČOVÁ Linda
učiteľka MŠ

 

GÁŠPAROVÁ Zuzana
učiteľka MŠ

 

PEVNÁ Elena
upratovačka MŠ
výdaj stravy V ŠJ