Events

plagat barbie 002

/Aktuálne dianie - zverejnený plagát/

Zverejnené dňa 12.04.2024

     

************************************

pdfSúhlas so zverejňovaním obrazovo zvukových záznamov z kultúrnych podujatí.pdf275.50 KB

************************************

* bližšie informácie nájdete:

  - Aktuálne dianie

    

   

 

 

 Vyroba a predaj Skalickeho trdelnika v Skalici 9

 Súkromná pekáreň zo Skalice bude dňa 19.04.2024 /t.j. v piatok/ o 9.30 hod. pred OcÚ Dolné Srnie budú predávať tradičný skalický trdelník.

 Zverejnené dňa : 17.04.2024

________________________________________________________________

PONUKA PRÁC VO VÝŠKACH  

pdfPonuka-list-výška-plagát.pdf217.50 KB

Oboznámenie a ponúknutie technického, elektronického zabezpečenia

pdfPonuka-list.pdf248.65 KB

Zverejnené dňa : 17.04.2024

_________________________________________________________________

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO PRE OBČANOV 

pdfBPP 2024 - Nové Mesto nad Váhom.pdf124.57 KB

Zverejnené dňa : 17.04.2024

_________________________________________________________________

logo Slovenská pošta

Dňa 17.04.2024  bude pošta v Moravskom Lieskovom otvorená následne:

 8.00 - 12.00 hod.
12.45 - 15.45 hod.

Zverejnené dňa : 16.04.2024

_________________________________________________________________

obl.logo SPP

Z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva SR a poverenia SPP - distribúcia, sa budú v obci Dolné Srnie dňa 20.04.2024 vykonávať mimoriadne odpočty plynu pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8.

Týmto  žiadame občanov, aby sprístupnili plynomery a pokiaľ je možné zavreli psov.

Prípadné otázky:  kontakt je p. Kucharovicová - 0948769865. 

Zverejnené dňa : 16.04.2024

_________________________________________________________________

Hydinárska farma Pašienky

Hydinárska farma v Pašienkoch v stredu (17.04.2024) o 9.30 hod.  bude predávať na miestnom trhovisku za výhodnú akciovú cenu, iba teraz!!!

-čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou  4,5 kg cena za 1 kg 8,30 €

-samostatné kačacie pečene

Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút. 

Zverejnené dňa : 16.04.2024

_________________________________________________________________

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV!

Upozorňujeme daňovníkov na zmenu bankového účtu

IBAN - SK6956000000005809770002 na úhradu daňových rozhodnutí.

 

__________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

OZNÁMENIE VEREJNOSTI

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.04.2024 v čase od 07.00 hod. - do 18.00 hod.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 30.04.2024 sa týka chatovej oblasti v k. ú. Dolné Srnie.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.05.2024 v čase od 07.00 hod.- do 18.00 hod. je upresnená podľa súpisných čísiel.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.05.2024 v čase od 07.00 hod.- do 18.00 hod. je upresnená podľa súpisných čísiel.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 13.05.2024 v čase od 12.00 hod.- do 15.00 hod. je upresnená podľa súpisných čísiel.

Bližšie informácie:

pdfPrerušenie distribúcie elektriny dňa 30.04.2024 - oboznámenie.pdf116.63 KB

pdfPrerušenie distribúcie elektriny dňa 13.05.2024 - oboznámenie.pdf231.97 KB

pdfPrerušenie distribúcie elektriny dňa 02.05.2024 - oboznámenie.pdf117.38 KB

pdfPrerušenie distribúcie elektriny dňa 02.05.2024 - oboznámenie.pdf118.78 KB

Zverejnené dňa : 08.04.2024 a doplnené 16.04.2024 

_________________________________________________________________

7. ročník OKOLO BOŠÁCKEJ DOLINY

Okolo Bošáckej doliny mapa 002Okolo Bošáckej doliny turistická známka 002

 

pdfOkolo Bošáckej doliny - propozície.pdf147.44 KB

______________________________________________________________________

pdfVoľné pracovné miesto - hasič záchranár.pdf173.70 KB

pdfVoľné pracovné miesto - VRCHNÝ TECHNIK ŠPECILISTA.pdf174.11 KB

_______________________________________________________________________

Výrub drevín v ochrannom pásme - OZNÁMENIE.

pdfOznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedenia VN - EKOREM.pdf2.38 MB

__________________________________________________________________________

plagát HaZZplagát 2

plagát3plagát 4

plagát 5plagát 5

plagát 6plagát 7

plagát 8plagát 9

 

__________________________________________________________________________

 obecny urad dolne srnie

Oznam

Obecný úrad oznamuje občanom , že môžu priniesť vytriedený odpad:

plasty, sklo (pokiaľ je možné vo vreci), papier (zviazaný) na zberné miesto Dolné Srnie súp. č. 106 „Švehlíkovec“ každú stredu v čase od 15.00  do 17.00 hod.

Otváracie hodiny zberného miesta od 1.1.2024:

Vždy v stredu - od 15.00  do 17.00 hod.

Vždy druhá sobota v mesiaci – od 9.00 hod. do 11.30 hod.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV:

Veľkoobjemový kontajner na sklo počas roku 2024 nebude pristavený pred OcÚ Dolné Srnie.

Sklo je možné odovzdať na zbernom mieste  v obci počas otváracích hodín.

_____________________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

pdfŽiadosť o vstupy na pozemky VN 209 Lubina - Nové Mesto nad Váhom.pdf942.19 KB

pdfVýzva vlastníkov nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov do 31.01.2024.pdf411.75 KB

__________________________________________________________________________ 

Nábor na hasičský krúžok 2

 ___________________________________________________________________________

kompostovisko

 

Upozorňujeme občanov na zákaz vyhadzovania uhynutých zvierat na miesto, kde sa ukladá zelený biologický odpad (burina, posekaná tráva a pod.) na Poľnohospodárskom družstve Dolné Srnie.

_____________________________________________________________________________

 znak Policajný zbor

Oznam!

PZ Nové Mesto nad Váhom žiada o spoluprácu  občanov o nahlásenie pohybujúcich sa občanov tretích krajín (napr. zo Sýrie) v obci Dolné Srnie starostke obce Renáte Žákovicovej. Zároveň žiadame občanov, aby takýmto občanom neposkytovali žiadnu stravu, ubytovanie a materiálnu pomoc.

_______________________________________________________________________

zapadoslovenska distribucna logo

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.pdf851.99 KB

____________________________________________________________________

logo Slovenská pošta

Otváracie hodiny:

 Pondelok      8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

 Utorok          8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

Streda           8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

 Štvrtok         8:00 – 12:00                12:30 - 14:30                              

 Piatok           8:00 – 12:00                12:30 - 14:30

________________________________________________________________________________________

   

 Triedenie kuchynského odpadu Obec Dolné Srnie     

                                                                 

Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0001                         Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0002

__________________________

cms img

pdfUPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV.pdf389.58 KB

*****

zakaz držania psa na reťazi

Od 1.1. 2024 je planý zákon, ktorý zakazuje držanie psov na reťazi

pdfZákaz držania psov na reťazi... - platný zákon od 1.1.2024.pdf540.92 KB

___________________________

 

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

___________________________

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.