Events

 logo Slovenská pošta

Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.10.2021:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:               08:00 - 10:00,   14:00 - 15:00 hod.

Streda:                                                            08:00 - 10:00,   16:00 - 17:00 hod.

Sobota, nedeľa:                                                       zatvorené

pdfSlovenská pošta - oznámenie - Hodiny pre verejnosť po zmene od.pdf276.34 KB

___________________________________________________

 Štátna veterinárna a potravinová správa SR

pdfMimoriadne núdzové opatrenia s platnou účinnosťou od 3.8.2021.pdf2.47 MB

___________________________________________________  

 Triedenie kuchynského odpadu Obec Dolné Srnie     

                                                                 

Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0001                         Ak správne triedime svet je krajší triedenie odpadu Dolné Srn0002


Testovanie na COVID 19Testovanie obrázok

 

pdfMobilné odberové miesto pri nemocnici v Novom Meste nad Váhom.pdf326.42 KB

      Od 1.7.2021 v okrese Nové Mesto nad Váhom vykonávajú testovanie tieto organizácie:

  • Ako zachrániť život s.r.o.  v  MOM na adrese  Mýtna 146, Stará Turá,

      v pracovných dňoch   pondelok – streda - piatok   v čase od 08.00 do 10.00 hod.

  • Unilabs Slovensko s.r.o.  v  MOM na adrese  ul. M.R. Štefánika 812/2, Nové Mesto nad Váhom, 

      (modrý kontajner pri budove NsP  NMnV),

      v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 11.30 hod.

      Prihlasovanie na testovanie len cez link lab.online.

     Od 5.7.2021:

  • Poloklinika MarMedico, s.r.o. v MOM na adrese ul. Piešťanská 1184/24, Nové Mesto nad Váhom, 

v pracovných dňoch  pondelok – štvrtok - piatok   v čase od 09.00 do 17.30 hod.

Všetky testovania sú spoplatnené Ag test cca 20 EUR, PCR test cca 65 EUR.

________________________________________________

 HaZZ

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto nad Váhom, Myjava od 28.06.2021 do odvolania.

pdfVyhlásenie ČZNVP od 28.6.2021 pre územie OR NMNV.pdf201.77 KB

_____________________________ 

pdfVerejná vyhláška - návrh ÚP obce Dolné Srnie.pdf420.10 KB

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Dolné Srnie,             v zmysle §22 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb.- Stavebného zákona,  v znení neskorších predpisov.

Kompletná dokumentácia:

https://1drv.ms/u/s!AsIXdcXU2y-hk_Idd20WLTn_dsNxDQ?e=jbwZ5C

_____________________________

Neinvestičný fond "Zdravie v núdzi n.f." pri NsP Nové Mesto nad Váhom

Žiadosť o zváženie možnosti poskytnúť 2% Vami zaplatenej dane v prospech nášho zdravotníckeho zariadenia i tento rok.

Získané finančné prostriedky budú použité pri účelovom združovaní finančných prostriedkov                  na prístrojové do vybavenie JIS a centrálneho príjmu v NsP Nové Mesto nad Váhom n.o.

pdfVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf539.61 KB

______________________________________________________

pdfVýzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.pdf

990.00 KB zverejnená03.12.2020

 _______________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Pri vstupe do budovy úradu ste povinný si prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) respirátorom a použiť na ruky ochrannú dezinfekciu.
Pri pohybe v priestoroch úradu dodržujte odstup medzi osobami 2 metre.
Žiadame Vás, aby ste obecný úrad nenavštevovali ak máte príznaky nakazenia ako teplota, kašeľ, prechladnutie a pod.

Za pochopenie ďakujeme.

Ing. Juraj Hamaj, starosta obce

_______________________________________________________

 i 6053615

VESTNÍK VLÁDY VESTNÍK VLÁDY Slovenskej republiky Ročník 31 - Uverejnené 1. októbra 2021 VYHLÁŠKA č.250 -Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

pdfVyhláška č.250.pdf226.07 KB

Top5dovodovOdmietania              DlhodobeVedlajsieUcinky copy

historiaVAKCIN 01          ockovanieVScovid2

Kontraindikcie          TabulkaKontraindikcie copy

 

https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/videos/154306000058107

Fakty a mýty o očkovaní na korona.gov.sk:

https://korona.gov.sk/myty-a-fakty-o-ockovani/

 

 

automat HP svadby kary    automat HP

automat rúška august  reštaurácie august 

fitness august

jpgautomat HP svadby,kary.jpg148.16 KB

pngautomat HP.png272.17 KB

jpgautomat rúška - august.jpg105.56 KB

jpgfitness august.jpg124.46 KB

jpgreštaurácie august.jpg152.56 KB

pdfÚVZ SR Manuál pre gastro-sektor podľa COVID Automatu.pdf7.12 MB

pdfÚVZ SR Manuál pre prevádzky a služby podľa COVID Automatu.pdf8.51 MB

 

VZORY PRE PREVÁDZKY:

pdfCovid - Rezim - OTP.pdf461.87 KB

pdfCovid - Rezim - zaklad logo.pdf449.87 KB

pdfCovid - Rezim - zaockovani logo.pdf463.08 KB

*****

pdfCovid Automat -Signalizačný systém 4v1 - Metodika 10.08.2021.pdf529.95 KB

Odbor prevencie kriminality Seniori 002 

 __________________________

    

zapadoslovenska distribucna logo

pdfVýzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.pdf551.16 KB

___________________________

cms img

pdfUPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV.pdf389.58 KB

___________________________

 

logo sk

UPOZORNENIE

Žiadame všetkých občanov, aby do kontajnera na plasty nevhadzovali veľkorozmerné plasty:

plasty z áut, plastové trubky, záhradné stoličky, plastové bandasky, hračky, plasty z okien, plávajúce podlahy, hadice, plastový nábytok, plastové kvetináče, plastové tácky od mäsa.

Tento odpad vhadzujte do kontajnera na ostatný komunálny odpad.

Ďakujeme za pochopenie.

Tech.služby Stará Turá

___________________________

87111 2 dickie smetiarske auto 15cm so svetlom a zvukom

Na základe sťažností z Technických služieb Stará Turá Vás občanov chceme požiadať,

aby ste svoje motorové vozidlá v čase vývozu nemali zaparkované na miestnych komunikácia

(hlavne v častiach obce, kde je úzka cesta) a tak bránili vjazdu smetiarskym autám.

Vodič má vždy zdokumentované z akého dôvodu v danej časti obce nemohol uskutočniť vývoz komunálneho odpadu.

  

kontajnery AlanLesyk

Už dlhší čas evidujeme v našej obci narastajúci problém s čistotou okolo miest s kontajnermi na triedený (separovaný) zber odpadu. Pravidelný neporiadok je spôsobený nezodpovedným prístupom niektorých ľudí ( obyvateľov našej obce a možno aj cudzích ľudí), ktorí na tieto miesta s kontajnermi umiestňujú iný odpad ako určený druh triedeného odpadu kontajnerov (plast, papier, sklo). Ale určite na toto miesto nepatrí klasický komunálny odpad v igelitových vreciach, zaváraniny, koberce... Technické služby Stará Turá pravidelne podľa vývozu odvezú spred rodinných a bytových domov všetok komunálny odpad. Kontajner napr. na papier je zaplnený aj nesprávnym uložením, kedy sa zaplní veľmi rýchlo - tak to hodíme vedľa kontajneru. Kontajner na sklo - fľaše od vína v krabiciach  alebo zavareniny (asi myslené ako dobročinnosť nech si niekto zoberie na zjedenie?!).  Keď vidíme, že kontajner je plný    (žiaľ pri niektorých našich občanoch by nestačilo ani keby sme vývoz týchto kontajnerov robili každý druhý deň- napr. jeden deň sa odviezol papier - ešte v ten deň už bol opäť plný kartónov) nebudem to dávať mimo neho - pokiaľ neboli v obci kontajnere, kde sme tento druh triedeného odpadu mali?!  Ale čo sa stáva? Na jednej strane takto "vyhodený" odpad vedľa kontajneru pôsobí vzhľadovo veľmi zle na svoje okolie a na druhej strane, ak sa do toho odpadu pustia niektorí naši "spoluobčania", tak potom sú odpadky po celom našom okolí (zvlášť keď fúka vietor, dážď).  Preto skúsme byť všetci dôslednejší a najmä zodpovednejší - tak k sebe, ako aj      k ostatným a ak vidíme , že niekto také niečo robí, tak ho v dobrom na to upozorníme, že nerobí správne. Ukladanie odpadu mimo kontajnerov je zakázané a smetiari nie sú povinní upratovať neporiadok v ich okolí. Tak urobme niečo aj pre svoju obec, v ktorej žijeme. Niekedy stačí len to, aby sme nerobili to, čo nemáme robiť...

 b4a993fd c994 4e68 8303 ce1ab80fc01d ilustracne foto

   ________________________

 

     Voľné pracovné miesta

Starosta obce Dolné Srnie hľadá:

- kronikára obce (pracovnú zmluvu/dohodu)

 

Záujemcovia môžu žiadosť o zamestnanie priniesť osobne na obecný úrad.